O WYDARZENIU:
Naturalnym zjawiskiem pojawiającym się z pracy psychoterapeuty są dylematy etyczne. Ich specyfiką jest to, że na pojawiające się w trakcie kontaktu z klientem pytania, nie ma żadnych prostych ani jednoznacznych odpowiedzi. Nie znajdziemy ich ani w standardach wykonywania zawodu ani w kodeksach etycznych – zawierających jedynie informacje o podstawowych prawach klienta i obowiązkach psychoterapeuty. Nie daje ich także etyka stosowana, która jedynie metody rozwiązywania dylematów.

Seminarium poświęcone będzie najczęściej spotykanym problemom etycznym w psychoterapii. W pierwszej części – wykład – omówione zostaną kolejno:
– konflikt wartości
– specyfika relacji psychoterapeutycznej
– tajemnica zawodowej i jej ograniczenia
Na zakończenie części wykładowej omówione zostaną kolejne kroki w rozwiązywaniu dylematów etycznych:
– identyfikacja problemów etycznych i praktycznych
– możliwe drogi postępowania
– natychmiastowe i odległe konsekwencje
– przejęcie odpowiedzialności (zakres).
Druga część spotkania, seminaryjna, poświęcona będzie otwartej dyskusji z uczestnikami o dylematach etycznych z jakimi spotkali się w praktyce zawodowej, z próbą wskazania możliwych rozwiązań.
 
KIEDY?
Seminarium odbędzie się w formie ONLINE na platformie ZOOM, 20 października o godzinie 18:00. Dla osób zainteresowanych, które nie będą miały możliwości uczestniczyć w wydarzeniu, będzie istniała możliwość wykupienia dostępu do nagrania w późniejszym terminie.
 
KOSZT:
Koszt udziału w seminarium to 29zł dla członkiń i członków PSTTSR oraz 39zł dla pozostałych osób.
 
PROWADZĄCA: 
dr Zuzanna Toeplitz: psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Instancji. Współautorka książki: Etyka zawodu psychologa.
 
Serdecznie zapraszamy! 

Copyright © 2021 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach